AGENDA

definitieve datums en lokaties volgen zo spoedig mogelijk.


September, 2021
medio september

Districtsvergadering te
????


?? september

Kringvergadering
Bergen op Zoom

Oktober, 2021

30 oktober

Algemene ledenvergadering
KNV EHBO
te Zeist.